เดอะทอย อาร์ต รีสอร์ท

เดอะทอย อาร์ต รีสอร์ท (ที่เดียวกับจุดจำหน่ายตั๋วเรือ)

รีสอร์ท ริมชายหาดแหลมแม่พิมพ์ เป็นสไตร์บ้านหลังๆ สามารถซื้ออาหารทะเลใกล้ๆ มาปิ้ง - ย่าง หน้าห้องพักได้ อยู่ในแหล่งชุมชน อาหารการกินสะดวก เล่นน้ำได้

หน้ารีสอร์ท สะอาด ปลอดภัย ขึ้นลงเรือที่จุดนี้

Visitors: 154,057