ดำน้ำทริป 3 เกาะ

 ทริป 3 เกาะ เปิดฤดูกาล 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม ของทุกปี 

ทริปทะเลแหวก 2 เกาะ เปิด 1 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี

โปรแกรมทัวร์ วันเคย์ทริป 3 เกาะ (เช้าไป - เย็นกลับ) เดินทางวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดยาว*


Visitors: 212,406