บริการเรือนำเที่ยว

บริการเรือนำเที่ยว |

เรือนำเที่ยว เรือของเราที่มีไว้สำหรับบริการลูกค้ามีแบบเรือเร็ว Speed boat และเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่จำนวน 1-100 ท่าน โดยเรือของเราทุกลำได้มีการตรวจสอบและมีใบอนุญาตการใช้งานจากกรมการขนส่งทางน้ำฯ บนเรือสำราญทุกลำมีพื้นที่กว้างขวาง ภายในเรือมีห้องน้ำ, ห้องครัวพร้อมที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ ห้องครัวสามารถประกอบอาหารรับประทานบนเรือได้ มีโต๊ะรับประทานอาหารและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง มีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง บนเรือมีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สำหรับท่านที่ชอบดำน้ำลึก Scuba diving ทางเรามีบริการแท้งอ็อกซิเจนสำหรับดำน้ำ, อุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องอัดอากาศบนเรือให้เช่าอีกด้วย


เรือ The Toy 1 เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ท่าน บนเรือมีห้องน้ำ 1 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือและมีห้องสำหรับพักผ่อนบนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สามารถทำกิจกรรมดำน้ำลึก Scuba diving รองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 25 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

 


เรือ The Toy 2 เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 80 ท่าน บนเรือมีห้องน้ำ 1 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สามารถทำกิจกรรมดำน้ำลึก Scuba diving รองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

เรือ toy 4  เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 1 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน 

เรือ toy 5  เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 180 ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน 

เรือ toy 8  เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 180 ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน 


เรือ King Olav เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 150 ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สามารถทำกิจกรรมดำน้ำลึก Scuba diving รองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 35 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ 

 


เรือเร็ว สปีดโบ๊ด 1 เครื่องยนต์ 200 แรงม้า เรือลำนี้รองรับผู้โดยสารได้ 20 ท่าน มีเสื้อชูชีพ, แว่นตาดำน้ำและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง 

 


เรือเร็ว สปีดโบ๊ด 2 เครื่องยนต์ 400 แรงม้า เรือลำนี้รองรับผู้โดยสารได้ 30 ท่าน มีเสื้อชูชีพ, แว่นตาดำน้ำและน้ำดื่มตลอกการเดินทาง                             

 

** เรือทุกลำของ THE TOY TOUR เป็นเรือต่อใหม่ได้รับมาตราฐานทุกลำ มี พรบ.ตามกฎหมายทุกลำ ** 
 

Visitors: 212,405